Služby a metody

Fyzioterapie:

 • Kineziologický rozbor
 • Techniky měkkých tkání
 • Mobilizace kloubů a páteře
 • Individuální fyzioterapie u dětí a dospělých
 • Kineziologické tejpování
 • Ergonomie
 • Autoterapie

Kineziologický rozbor

Nejčastěji při první návštěvě se provádí tvz. vstupní kineziologický rozbor. Jedná se o komplexní vyšetření pohybového aparátu zahrnující: odebrání anamnézy, klinické vyšetření pohybového aparátu, stanovení fyzioterapeutické diagnózy a plánu, navržení vhodného terapeutického postupu za stálé konzultace s klientem. Pokud jste již absolvoval vyšetření (RTG, NMR, CT aj.) či jiné léčby je přínosné donést dokumentaci k nahlédnutí s sebou. Není to ale nutností.

Techniky měkkých tkání

Jedná se o manuální techniky, které se využívájí k ošetření poruch funkce měkkých tkání: kůže, podkoží, fascií (vazivové obaly svalů) a svalů. Provádějí se na sucho a často jsou zaměňovány za masáže.

Mobilizace kloubů a páteře

Využívají se k odstranění kloubních blokád kloubů končetin, žeber a páteře.

Individuální fyzioterapie u dětí a dospělých

Fyzioterapeut v terapii využívá speciální fyzioterapeutické techniky a metody zahrnující specifická cvičení sloužící k obnově, úpravě a následné fixaci fyziologických pohybových návyků. Ve své praxi nejčastěji využívám těchto metod:

 • cvičení na velkém míči
 • cvičení s měkkým míčem: overballem
 • cvičení s pružnými tahy: theraband
 • metodika senzomotorické stimulace
 • technika PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • aktivace hlubokého stabilizačního systému
 • Vojtova metoda
 • míčková facilitace
 • technika aktivní centrace kloubů končetin a páteře
 • metoda spirální stabilizace páteře dle doktora Smíška

Technika PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace

Tato technika využívá pro člověka přirozených pohybů, povzbuzuje správnou funkci svalů a nervů. Metoda se používá u poruch nervové soustavy a pohybového aparátu, bolestivých stavů.

Vojtova metoda

Využívá se jak u dětí tak dospělých pacientů. Nejčastějším důvodem terapie je opožděný vývoj kojenců, případně pak neurologické a ortopedické onemocnění. Principem metody je nácvik základního pohybového stereotypu prostřednictvím tzv. relexního plazení a otáčení.

Metoda McKenzie

Samotná terapie klade zásadní důraz na aktivní přístup pacienta. Učí ho, jak odstranit bolestivé obtíže a jak jim v budoucnu předcházet opakovanými pohyby, které při správném provedení snižují bolesti.

Metoda dle Ludmily Mojžíšové

Metoda sloužící k ovlivnění funkčních poruch v oblasti páteře, žeber a pánve. Zahrnuje sadu cviků, které musí pacient provádět denně. Daná metoda je určena pro pacienty s bolestmi zad a pacientkám s gynekologickými obtížemi (bolestivá menstruace, neplodnost).

Metodika senzomotorické stimulace

Za pomoci „labilních“ pomůcek (bosu, úseče, točny, balanční podložky) je dosahováno zlepšování kvality vnímání a nastavení vlastního těla. Využívá se u poúrazových stavech (poúrazový kotník, koleno), u nestabilního kolene, u chronických bolestí zad, ale i jako trénink a prevence pádů.

Spirální stabilizace páteře dle doktora Smíška

Je cvičení pomocí elastických lan pod dohledem fyzioterapeura. Cvičení je určeno pro regeneraci páteře, k odstranění bolestí, k posílení oslabených svalů, k relaxaci přetížených svalů a ke zvýšení celkové fyzické kondice. Principem cvičení je využití pohybů, kterých využíváme v běžném denním životě jako součást stereotypu chůze a přirozených pohybových aktivit člověka. Nejčastěji odstraňujeme nevhodné vlivy svalového napětí, zkrácení, oslabení a poruchy koordinace, které vznikly v důsledku sedavého způsobu života nebo jinou nevhodnou činností. Během cvičení nevytváříme nové pohybové návyky, ale pouze opravujeme zafixované nevhodné stereotypy. Tím je cvičení dobře zvládnutelné pro každého.

Kineziologické tejpování

Jedná se o terapeutickou metodu, jejíž název je odvozen z anglického slova „kinesio“ což znamená pohyb a „tape“ páska.  Základem je lepení pružných prodyšných voděodolných pásek, které ovlivňují funkci svalů, kloubů, lymfatického a centrálního nervového systému. Na základě předchozího vyšetření a zhodnocení se pásky lepí na kůži, kde lze jejich efektu využít i několik dní.

Nejprve se jich nejčastěji využívalo u sportovců pro prevenci zranění, ale v dnešní době se využívají u mnoha diagnóz. Kineziotape prodlužuje účinky předchozí fyzioterapie. Aplikovaná páska nebrání běžné denní hygieně či provozování sportovních činností. Materiál nedráždí pokožku a neměl by vyvolávat přecitlivělost pokožky.

Účinky:

 • snížení chronické a akutní bolesti kloubů a svalů
 • snížení otoků a krevních výronů
 • zlepšení krevního a lymfatického oběhu
 • zlepšení funkcí svalů, kloubů a šlach (pomáhá slabým svalům tím, že uvádí do normální polohy)
 • podpora reparačního procesu tkání

Nejčastější indikace a možnosti terapie:

 • bolesti páteře, akutní blokády páteře, bolesti kloubů, svalů, šlach a vazů („tenisový loket“, úponové bolesti Achilovy šlachy, úponové bolesti v oblasti třísel)
 • poranění kloubů, poranění (natržení a natažení, pohmoždění) svalů, šlach, vazů
 • pomocná metoda při terapii vadného držení těla a skolióz
 • periferní parézy nervů
 • břišní diastáza u miminek, korekce vadných postavení nožiček
 • lymfatické otoky, čerstvé a keloidní jizvy
 • hematomy a „ boule“
 • menstruační bolesti

Ergonomie

Konzultace a doporučení týkající se nejen pracovního prostředí a úkonů v něm vykonávaných (držení těla, manipulace s břemeny ...), ale i volnočasových aktivit (sport), které ve vzájemné interakci velmi významnou mírou ovlivňují stav pohybového aparátu a jsou mnohdy samotnou příčinou pociťovaných obtíží.

Z fotogalerie

Kontaktní informace

telefon: +420 725 958 093
email: andrea.stefkova@fyzioso.cz
adresa: Vítězná 2234, 356 01 Sokolov

Andrea Štefková - ZnamyLekar.cz